top of page
gradient background.jpg

Jak Google mění oblohu


Kondenzační stopy (anglicky "condensation trails") jsou v podstatě umělé mraky vytvořené letadly létajícími ve výškách nad 8 kilometrů. Vznikají, když se vodní pára ve vzduchu, kterým letadlo prolétá, ochladí na teplotu rosného bodu. Při této teplotě se vodní pára začne měnit v kapičky vody nebo ledové krystaly. Tyto kapičky nebo krystaly jsou tak malé, že je nelze vidět pouhým okem.

Kondenzační stopy jsou tedy vlastně mikroskopické mraky. Mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé. Krátkodobé kondenzační stopy se rychle rozptýlí, protože obsahují jen malé množství vodní páry. Dlouhodobé kondenzační stopy se mohou rozvinout do větších mraků, jako jsou cirry nebo cirrostratus. Podle studie mají kondenzační stopy až 35% dopadu na klimatické změny z létání.


Na vzniku kondenzačních stop má vliv několik faktorů, například:

Vlhkost vzduchu: Vlhčí vzduch obsahuje více vodní páry, takže je

pravděpodobnější, že se vytvoří kondenzační stopa.

Teplota vzduchu: Teplota vzduchu musí být pod teplotou rosného bodu, aby se vodní pára mohla kondenzovat.

Rychlost letadla: Rychlost letadla ovlivňuje, jak rychle se vodní pára ochladí.


Díky tomu že jsou tyto mraky tvořené uměle, tak se vědci domnívají, že by mohly mít negativní vliv na klima. Proto se výzkumníci z Google, kteří pracují v týmu pro klima a energii, rozhodli hledat řešení tohoto problému s využitím strojového učení.


Jeden z výzkumníků, Carl, narazil na studii, která tvrdí, že aby bylo možné se vyhnout tvorbě kondenzačních stop, je v podstatě nutné měnit výšku letu mimo oblasti s vysokou vlhkostí. Poté, co si přečetl tuto studii, přišel s nápadem vytvořit nástroj poháněný umělou inteligencí, který by pomohl pilotům vyhýbat se těmto oblastem.Google proto vytvořil model založený na velkém množství dat snímků oblohy a detekovaných kondenzačních stop, který dokáže předpovědět, kde a kdy se budou vyskytovat oblasti s vysokou vlhkostí a následně pilotům poskytovat doporučení, jak se jim vyhnout. K tomu bylo nutné vytvořit rozsáhlou databázi o historických letových drahách, počasí a dalších relevantních faktorech.

Po úspěšném otestování modelu na historických datech se Google spojil s největší leteckou společností na světě, American Airlines, aby provedl demonstrační lety. Během těchto letů byl nástroj umístěn přímo do rukou pilotů, kteří mohli na základě doporučení modelu rozhodnout, zda má letadlo stoupat nebo klesat, aby se vyhnulo oblastem s vysokou vlhkostí.

Výsledkem je, že tato technologie má potenciál radikálně snížit množství kondenzačních stop vytvořených letadly, což by mohlo mít významný dopad na snížení environmentálního dopadu létání. V budoucnosti by mohlo dojít k větší integraci této technologie do letového plánování a koordinace s řízením letového provozu.


Kondenzační stopy mohou být půvabným vizuálním efektem na naší obloze, ale s negativním dopadem na naše klima. Je fascinující, jak technologie, zejména umělá inteligence, může nabídnout řešení i pro tak složité a globální problémy. Jak Google ukazuje, možná jsme na prahu nové éry, kdy AI pomůže chránit naši planetu před dopady, které si většina z nás ani neuvědomuje.

Tato iniciativa ukazuje, jak moderní technologie mohou být využity k řešení tradičních výzev a jak můžeme hledat inovativní způsoby, jak chránit naši planetu.

Co si o tom myslíte vy? Posune nás umělá inteligence i v oblasti klimatických změň? Napište nám do komentářů!


Zdroje:327 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page