top of page

Podmínky

Ochrany osobních údajů

Vítejte na webu neuropond.cz. Tato stránka vysvětluje, jak sbíráme, používáme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje. Tento dokument je v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy.

Sbírané informace

Na našem webu můžeme sbírat následující informace:

 • Jméno a příjmení

 • E-mailovou adresu

 • Název firmy

Tato data sbíráme prostřednictvím formuláře na našem webu a používáme je pro komunikaci a poskytování našich služeb.

Použití informací

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

 • Newsletter: Odesílání týdeníku s novinkami a informacemi.

 • Webináře: Nabídka a prodej webinářů.

 • Komentáře: Možnost komentování příspěvků na našem webu.

Uchování informací

Osobní údaje uchováváme v naší databázi na platformě wix.com, která zodpovídá za jejich ochranu. Data uchováváme, dokud se neodhlásíte z newsletteru nebo nepožádáte písemně o smazání vašich údajů. Data čistíme jednou ročně.

Přístup a kontrola uživatele

Uživatel má právo odhlásit se z odběru newsletteru nebo požádat o odstranění svých údajů prostřednictvím odkazu v e-mailu nebo přímým kontaktem na nás.

Bezpečnost

Vaše údaje jsou chráněny standardními bezpečnostními opatřeními. Veškerá platba za webináře je zabezpečena společností Stripe.

Třetí strany

Nejsme odpovědní za ochranu osobních údajů u třetích stran, jako je společnost Stripe, která zabezpečuje platby, a platforma wix.com, která hostuje naši databázi.

Děti

Náš web je přístupný dětem, ale nejsou prováděny žádné kroky k rozlišení dětí od dospělých. Nebudeme sbírat žádná specifická data ohledně dětí.

Pravidla komentování

Uživatelé jsou zodpovědní za své komentáře. Zakázáno je:

 • Spamování

 • Nevhodné chová

 • Jakékoli jiné nešlechetné aktivity na webu.

Kontaktní informace

Pokud máte dotazy nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na team@neuropond.cz.

 

Změny a aktualizace

Podmínky ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány. O všech důležitých změnách vás budeme informovat.

Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

 1. Webinář: Vzdělávací akce prováděná online prostřednictvím platformy neuropond.cz.

 2. Objednatel či kupující: Osoba nebo entita, která zakoupila přístup k webináři na webu neuropond.cz.

 3. Objednávka: Elektronická objednávka webináře prostřednictvím platformy neuropond.cz.

II. Objednání webináře, uzavření kupní smlouvy

 1. Každá učiněná objednávka ze strany kupujícího je závazná.

 2. Zasláním objednávky se uzavírá kupní smlouva mezi objednatelem a neuropond.cz.

 3. Platba je akceptována pouze online prostřednictvím služby Stripe.

III. Storno a Vrácení Peněz

 1. Objednávku lze stornovat pouze v čase od akceptování platby do 24 hodin před začátkem webináře.

 2. Po tomto období storno a vrácení peněz nejsou akceptovány.

IV. Kvalita a Odpovědnost

 1. Webináře připravujeme podle vlastního nejlepšího svědomí a vědomí tak, aby jeho kvalita a informovanost byla na úrovni za jakou je nabízen cenu.

 2. Za nespokojenost neručíme.

V. Omezení a Zákazy

 1. Web neuropond.cz má věkové omezení pro nákup webinářů od 18 let nebo se souhlasem odpovědné osoby.

 2. Nákup a účast na webinářích jsou přístupné všem zájemcům bez omezení.

VI. Kontaktní Informace

 1. Pro případné dotazy týkající se obchodních podmínek, kontaktujte nás na team@neuropond.cz

Obchodní podmínky
Kontaktní informace

Kontaktní informace

NeuroPond

Email: team@neuropond.cz

Web: neuropond.cz
 

Provozovatel: Radek Daňhel

Email: radek.danhel@neuropond.cz

Fyzická adresa: Urbanova 623/4, Kyjov 69701, Česká republika

 

Provozovatel: Jan Ruzna

Email: jan.ruzna@neuropond.cz

UTR (IČO): 5731275397

Fyzická adresa: 33 Coldharbour court, Michelledever road, Andover SP10 2BL, Velká Británie

Tyto podmínky a informace byly aktualizovány dne 1.8.2023

bottom of page